Η απόφαση του ΔΣ Καλυμνίων από τα επίσημα πρακτικά αναφορικά με το αίτημα στην ΕΛΣΤΑΤ για εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για αυτοτελή απογραφή του οικισμού της Χώρας.

834

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο, με μοναδικό θέμα την “Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ΄αριθμ. 2/2020 απόφαση του ΣτΕ”.

Απόφαση που έκανε δεκτή προσφυγή του Δήμου Καλυμνίων αναφορικά με την απογραφή του οικισμού της Χώρας Καλύμνου ξεχωριστά από την Πόθια.

Πρώτος το λόγο  έλαβε ο Δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης που μεταξύ άλλων είπε:

Είναι ένα θέμα που έχει κατά το παρελθόν απασχολήσει τόσο τις πολιτικές παρατάξεις όσο και τον καλυμνιακό λαό. Μετά την απόφαση 2/2020 του Σ.τ.Ε. θα πρέπει να αναφέρουμε τις ενέργειες που ήδη έγιναν, αλλά και να προσδιορίσουμε αυτά που πρέπει από εδώ και πέρα να γίνουν υποστηρικτικά, προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω απόφαση. Δεν έχει νομίζω κανένα νόημα να σταθούμε στα γεγονότα του παρελθόντος. Μετά την προσφυγή του Δήμου στο Σ.Τ.Ε. εξεδόθη η γνωστή σε όλους απόφαση, η οποία ουσιαστικά λέει ότι ο οικισμός της Χώρας και της Πόθιας, που κατά την απογραφή φαίνονταν ένας ενιαίος οικισμός, είναι δύο διαφορετικοί οικισμοί. Όταν η ανωτέρω απόφαση ήρθε επίσημα στον Δήμο, διαβίβασα στη νομική υπηρεσία τον φάκελο τη υπόθεσης με την εντολή να σταλεί στην ΕΛΣΤΑΤ έγγραφο που να αιτείται την εφαρμογή της απόφασης, πράγμα που έγινε με τον πλέον επίσημο τρόπο, με δικαστικό επιμελητή και αποδεικτικό επίδοσης. Ζητήσαμε λοιπόν την άμεση εφαρμογή της απόφασης

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Τρικοίλη Μιχαήλ, προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα για το θέμα. Ο κ. Τρικοίλης ανέφερε ότι ο φάκελος της υπόθεσης από το δικαστήριο κατέληξε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, από όπου ο Διευθυντής με το από 23-4-2020 έγγραφο τον διαβίβασε στον Δήμο. Στις 29-5-2020 ο κ. Δήμαρχος δίνει γραπτή εντολή στη νομική υπηρεσία για έκδοση εκτελεστού απογράφου της υπ΄αριθμ. 2/2020 απόφασης του Τμ. Δ΄ του ΣΤΕ και τη νόμιμη επίδοση του προς το Υπουργείο Οικονομικών/Νομικό Συμβούλιο του κράτους για καταβολή δικαστικής δαπάνης και προς την ΕΛΣΤΑΤ για την αναγκαστική συμμόρφωση αυτής προς το διατακτικό της εν λόγω απόφασης. Η νομική υπηρεσία προέβη σε έκδοση εκτελεστού απογράφου από το ΣΥΕ στις 1-6-2020. Από αρχές Ιουνίου κι έπειτα ο Δήμος έκανε όλες τις διαδικασίες και δόθηκε η εντολή στον δικαστικό επιμελητή κ. Τσάνα για την επίδοση της απόφασης. Όλες οι νόμιμες ενέργειες έχουν γίνει από τη νομική υπηρεσία και η ΕΛΣΤΑΤ οφείλει να συμμορφωθεί με το διατακτικό της απόφασης του ΣΤΕ.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των άλλων παρισταμένων και λήφθηκε η παρακάτω ομόφωνη απόφαση:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζητά από την ΕΛΣΤΑΤ την άμεση εφαρμογή της υπ΄αριθμ. 2/2020 απόφασης του Σ.Τ.Ε., όπου στο διατακτικό μέρος της εν λόγω απόφασης διαχωρίζει ξεκάθαρα την αυτοτέλεια του οικισμού Πόθιας Καλύμνου και του παραδοσιακού οικισμού Χώρας ή Χωρίον Καλύμνου. Δεν επήλθε καμία μεταβολή στην πραγματική κατάσταση που αφορά τους ανωτέρω οικισμούς, όπως ισχύει από το 2001 μέχρι σήμερα και όπως άλλωστε απογράφονταν πάντοτε, τέτοια που να δικαιολογεί τη συνένωσή τους σε έναν ενιαίο οικισμό. Ως εκ τούτου, η Πόθια και η Χώρα Καλύμνου, που είναι δύο ξεχωριστοί και ανεξάρτητοι οικισμοί, πρέπει ως τέτοιοι να αντιμετωπιστούν και απογραφικά. Επιπροσθέτως, για λόγους ασφάλειας δικαίου ζητάμε την έκδοση πράξης που θα ανακαλεί ρητά την προηγούμενη απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ με την οποία οι δύο οικισμοί ενοποιήθηκαν, διότι η απόφαση αυτή ακυρώθηκε από το Σ.Τ.Ε.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός