Ικανοποίηση από τον Αλιευτικό Σύλλογο Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών Καλύμνου που οι προτάσεις του για ενίσχυση αλιέων ενσωματώθηκαν στο ΦΕΚ

375

Από τον Αλιευτικό Σύλλογο Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών Καλύμνου λάβαμε την παρακάτω επιστολή:

Είμαστε  στην ευχάριστη   θέση  να  ενημερώσουμε  όλους  τους  Ψαράδες  αλλά και  το κοινό  που μας παρακολουθεί  ότι οι  συντονισμένες  προσπάθειες  του Συλλόγου μας  έπιασαν  τόπο.

Όλες οι  Προτάσεις  μας  ενσωματώθηκαν  στο  ΦΕΚ  που  αφορά  τις  αποζημιώσεις  των  Ψαράδων  μέσω  του Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Αλιείας  <<Προσωρινή  Παύση  Αλιευτικών Δραστηριοτήτων>>  Μέτρο  2.1.9.  ΕΠΑΛΘ  2014-2020.κοιν.  ΦΕΚ

Για το Δ.Σ.  του Συλλόγου

Ο  Πρόεδρος                                                      Ο  Γραμματέας Γεώργιος  Κατσοτούρχης                                 Σκεύος  Ε.  Πιζάνιας 

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ παρακάτω πατώντας 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός