Λήψη προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή Καλύμνου.

1095

Λήψη προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καλύμνου, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Συγκεκριμένα:
Την 20-09-2020 απαγορεύεται η στάση – στάθμευση από το ύψος του Κ.Υ.Ε. ̈ΑΙΓΛΗ ̈ έως και το ύψος του Κ.Υ.Ε. ̈ΜΙΚΕΛ ̈ καθώς και η κυκλοφορία παντός είδους οχήματος από ώρα 10:30 έως και το πέρας της εκδήλωσης.
Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α ́261) όπως ισχύει, καθώς και σε κυρώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Υπενθυμίζεται στους επιβάτες που θα ταξιδέψουν εκείνες τις ώρες από τον κεντρικό λιμένα, η υποχρέωσή τους να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (01) ώρα πριν τον απόπλου του πλοίου τους.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός