Παράταξη Ι. Γαλουζή: το θέμα της ίδρυσης τμήματος Μηχανικών είναι πολύ σοβαρό και απαιτεί από τον κ.Διακομιχάλη να το αντιμετωπίζει με την ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα

995

Με δελτίο τύπου η Παράταξη “ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” του Γιάννη Γαλουζή απαντά σε έγγραφο του Δημάρχου Δ.Διακομιχάλη αναφορικά με την αγορά του κτιρίου ιδιοκτησίας Γ. Ντόβελλου στην περιοχή Άγιος Κηρυκός προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ Καλύμνου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απάντηση: “Για την παράταξη του Γιάννη Γαλουζή το θέμα της ίδρυσης τμήματος Μηχανικών είναι πολύ σοβαρό και απαιτεί από τον κύριο Διακομιχάλη να το αντιμετωπίζει με την ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ο νόμος προβλέπει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την απευθείας αγορά ακινήτου και μάλιστα με αντίτιμο υψηλό”

Παραθέτουμε την απάντηση:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΣΧΕΤ: Έγγραφο Δημάρχου με Α.Π:18214/08.09.2020

Σχετικά με το ανωτέρω έγγραφο του Δημάρχου έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις :

Η δημοτική παράταξη του Ιωάννη Γαλουζή αλλά και οι υπόλοιπες παρατάξεις ,όταν Οκτώβριο του 2019, ήλθε στο δημοτικό συμβούλιο θέμα σχετικά με τη σκοπιμότητα αγοράς του κτιρίου ιδιοκτησίας Γ. Ντόβελλου στην περιοχή Άγιος Κηρυκός ψήφισαν ομόφωνα το συγκεκριμένο θέμα.

Ωστόσο ,παρήλθε περίπου ένας χρόνος από την ανάληψη της Δημοτικής αρχής από τον κύριο Διακομιχάλη χωρίς να σημειωθεί κάποια ουσιαστική κίνηση σχετικά με το θέμα. Αντ’ αυτού η δημοτική αρχή ,εντελώς απροετοίμαστα και για λόγους εντυπωσιασμού, έφερε σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο(03/09/2020) το θέμα της απευθείας αγοράς του εν λόγω ακινήτου ,χωρίς να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από το Υπουργείο Ναυτιλίας ή τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου σχετικά με την καταλληλότητα του συγκεκριμένου ακινήτου. Το θέμα ,με πρωτοβουλία των αντιπολιτεύσεων αναβλήθηκε ,και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος να προσκομίσει τα προαναφερθέντα έγγραφα ,ώστε να μπορούν όλες οι παρατάξεις να ψηφίσουν την απευθείας αγορά του κτιρίου.

Για την παράταξη του Γιάννη Γαλουζή το θέμα της ίδρυσης τμήματος Μηχανικών είναι πολύ σοβαρό και απαιτεί από τον κύριο Διακομιχάλη να το αντιμετωπίζει με την ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ο νόμος προβλέπει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την απευθείας αγορά ακινήτου και μάλιστα με αντίτιμο υψηλό.

Εμείς ,ως παράταξη, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο κτίριο του Γ. Ντόβελλου πληροί τις προυποθέσεις για να στεγάσει τη σχολή Μηχανικών και γι’ αυτό δεν καταθέτουμε κάποια εναλλακτική πρόταση. Είναι καθήκον και υποχρέωση του δημάρχου να προσκομίσει στο συμβούλιο τα απαιτούμενα έγγραφα ώστε να προχωρήσει -αν πραγματικά το θέλει- η ίδρυση της Σχολής Μηχανικών.

Από το γραφείο τύπου της παράταξης