Παρατείνεται η θητεία έξι θεματικών αντιπεριφερειαρχών

149

Παρατείνεται μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2021 η θητεία έξι θεματικών αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Συγκεκριμένα, ανανεώνεται για πέντε μήνες ακόμα η θητεία: του αντιπεριφερειάρχη μεταφορών και επικοινωνιών Κυκλάδων Μάρκου Δαδάου, του αντιπεριφερειάρχη αγροτικής οικονομίας Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Φιλήμονα Ζαννετίδη, του αντιπεριφερειάρχη μεταφορών και επικοινωνιών Δωδεκανήσου Γιάννη Θεμέλαρου, του αντιπεριφερειάρχη παιδείας δια βίου μάθησης και απασχόλησης Δωδεκανήσου Γιάννη Κρητικού, του αντιπεριφερειάρχη υγείας πρόνοιας και κοινωνικής μέριμνας–κοινωνικών παντοπωλείων Κυκλάδων Κώστα Μπιζά, και του αντιπεριφερειάρχη εμπορίου και επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου Γιάννη Φλεβάρη. Η θητεία τους είχε διάρκεια ένα έτος

Η απόφαση του περιφερειάρχη έχει ως εξής: «Παρατείνουμε τη θητεία των κάτωθι ορισθέντων Αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με την αριθ. 121209/9-9-2020 απόφασή μας (ΦΕΚ 753/τ.ΥΟΔΔ/19-9-2019), έως και την 19η Φεβρουαρίου 2021:
1. Δαδάος Μάρκος του Αντωνίου
2. Ζαννετίδης Φιλήμων του Γεωργίου
3. Θεμέλαρος Ιωάννης-Ανδρέας του Ελευθερίου
4. Κρητικός Ιωάννης του Παναγιώτη
5. Μπιζάς Κωνσταντίνος του Νικολάου
6. Φλεβάρης Ιωάννης του Στέργου».
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός