Πρόσκληση επιτυχόντων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.

652

Οι επιτυχόντες στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατά τις πρόσφατες γενικές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται να καταταγούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 07:30 στη Βάρη Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους τα καθορισθέντα δικαιολογητικά στη συναφή εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 12/2020).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής www.sse.army.gr

Επίσης, οι επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών καλούνται να καταταγούν την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 07:30 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του ΓΕΣ, οι επιτυχόντες καλούνται να παρουσιαστούν με τα καθορισμένα δικαιολογητικά στη συναφή εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 12/2020).

Οι νέοι σπουδαστές μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής www.smy.army.gr
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός