Το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Καλύμνου, ενημερώνει ότι ξεκίνησε η κατάθεση της αίτησης για το εποχικό βοήθημα.

430

Το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Καλύμνου, ενημερώνει τους συνάδελφους οικοδόμους ότι έχει ξεκινήσει η κατάθεση της αίτησης για το εποχικό βοήθημα του έτους 2020.
Οι συνάδελφοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση στο
γραφείο του Σωματείου Οικοδομών κάθε Τρίτη –
Πέμπτη 7:00 με 9:00 το απόγευμα.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ο αριθμός taxis net του
κάθε συναδέλφου.
Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης είναι η
30 Νοεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να
επικοινωνήσετε στα εξής τηλέφωνα:6979347284 /
6978942377
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός