Φωτογραφίες από το φουρτουνιασμένο Καντούνι.

825

Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το φουρτουνιασμένο Καντούνι στην Κάλυμνο, σήμερα Κυριακή πρωί 27 Σεπτεμβρίου 2020 από τη φίλη μας Κορίνας Καλλία.