Αναδείχθηκε ο ανάδοχος για τη στεγάνωση οροφής του ΙΝ Σωτήρος Χριστού στην Πόθια Καλύμνου.

1062

 Από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Στεγάνωση οροφής Εκκλησίας του Χριστού στην Πόθια Καλύμνου» στον οριστικό ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση “ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” με μέση τεκμαρτή έκπτωση 21,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 33.766,14€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)