Από την πρωινή ξαφνική μπόρα στην Πόθια Καλύμνου.

1337

Τετάρτη σήμερα 28 Οκτωβρίου 2020 και μία ξαφνική μπόρα στις 11.00 περίπου το πρωί και οι γνωστές εικόνες στον εμπορικό δρόμο επαναλήφθησαν

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες του Μάμα Χαραμαντά