Η ανακοίνωση Λιμεναρχείου Καλύμνου για πιθανή εκδήλωση τσουνάμι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Σάμου

1456

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Καλύμνου για πιθανή εκδήλωση τσουνάμι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Σάμου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός