Μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Καλυμνίων για την στέγαση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου.

1381

Κατακυρώθηκε από το Δήμο Καλυμνίων μετά από δημοπρασία η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου.

Το ακίνητο βρίσκεται πλησίον του σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος ,επί του επαρχιακού δρόμου και το μηνιαίο μίσθωμα είναι 700 ευρώ.

Η μετεγκατάσταση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου αναμένεται να γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου μίσθωσης και τη διαμόρφωση των χώρων.