Στην πρόσληψη 2 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής θα προχωρήσει ο Δήμος Λέρου.

238

Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδικού Σταθμού – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.07.2021, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π., είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως (Διεύθυνση: Λακκί Λέρος, Τ. Κ. 85400, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2247026160), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι (από την 19 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και η λήξη έως την 30 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή)
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός