Αναρτήσεις από Facebook και Instagram ως αποδεικτικά μέσα σε πολιτικά δικαστήρια

657

Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει πολυσδιάστατο και πρακτικό ενδιαφέρον υπό νομικό πρίσμα.

Μία από τις βασικές πτυχές του ενδιαφέροντος αυτού σχετίζεται με τη δυνατότητα επίκλησης και αξιοποίησης των αναρτήσεων που πραγματοποιούνται στα μέσα αυτά, όπως κατ’ εξοχήν το Facebook και το Instagram, ως αποδεικτικών μέσων στο πλαίσιο δικών ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για μία σειρά από αντικείμενα, όπως για διατροφή ή επιμέλεια τέκνων, μισθωτικές διαφορές, ρύθμιση οφειλών και άλλες.

Να σημειώσουμε ότι σχετική απόφαση με επίκληση δημοσίευση στο fb έχει ληφθεί και από το Ειρηνοδικείο Καλύμνου το 2015 σε περίπτωση μισθωτικής διαφοράς. Γίνεται συγκεκριμένα αναφορά στην απόσυρση από το ιδιοκτήτη αγγελίας που ανήρτησε σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (www.facebook.com) περί διάθεσης του επιδίκου καταστήματος προς νέα εκμίσθωση.

(Πληροφορίες από lawspot.gr)
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός