Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την Επισκευή -Συντήρηση του κτιρίου Λιμεναρχείου Καλύμνου.

550

 Με απόφαση που υπογράφηκε χθες Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», της «Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Εσόδων» (Κύριοι του έργου) του «Δήμου Καλυμνίων» και του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου» (Φορείς υλοποίησης) για το έργο «Επισκευή -Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου Καλύμνου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του «Έργου» της προγραμματικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των διακόσιων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (212.000,00€).

Το έργο χρηματοδοτείται ως κάτωθι:

α. Εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (159.000,00€)από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β. Πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (53.000,00€) από την Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων. γ. Εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου

Η συμμετοχή στη δαπάνη της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είναι λόγω της στέγασης Υπηρεσιών του Τελωνείου στο κτίριο.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε πέντε έτη (05). Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που θα αναφέρεται στη μελέτη
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός