Επικαιροποίηση της Εθνικής Λίστας Χονδριχθύων της Ελλάδας

327

Οι χονδριχθείς είναι μια τάξη ψαριών που περιλαμβάνει τους καρχαρίες, τα σαλάχια και τις χίμαιρες. Υπάρχουν περισσότερα από 1.250 αρτίγονα είδη χονδριχθύων τα οποία βρίσκονται στις θάλασσες του πλανήτη μας.

Οι χονδριχθείς υπολογίζεται ότι είναι από τα παλαιότερα ζώα τα οποία
εξακολουθούν να επιβιώνουν στον πλανήτη, έχουν προσαρμοστεί με επιτυχία σε σχεδόν όλα τα υδρόβια οικοσυστήματα και παρουσιάζουν σύνθετες κοινωνικές συμπεριφορές και δομές. Ωστόσο, αυτά τα εξελικτικά ξεχωριστά είδη στην πλειονότητά τους απειλούνται με εξαφάνιση. Η οικονομική και πολιτιστική τους σημασία έχει οδηγήσει στην υπερεκμετάλλευσή τους σε πολλές περιοχές του κόσμου.
Στις ελληνικές θάλασσες εντοπίζονται τουλάχιστον 63 είδη χονδριχθύων.


Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τόσο τον ακριβή αριθμό των ειδών που υπάρχουν στην Ελλάδα όσο και τη χωρική τους κατανομή αφού υπάρχουν ακόμα πολλά κενά γνώσεων που πρέπει να καλυφθούν.

Έγκυρες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς, θα βοηθήσουν σημαντικά στη δημιουργία στοχευμένων και πιο αποτελεσματικών δράσεων προστασίας χονδριχθύων και θα διευκολύνουν τη δημιουργία μιας έγκυρης Κόκκινης Λίστας για τα είδη που βρίσκονται στα ελληνικά νερά.
Σε αυτό το πλαίσιο η iSea σε συνεργασία με την Ομάδα Ειδικών για τους
Καρχαρίες της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN Shark Specialist group) έχει αναλάβει την προετοιμασία και την σύνταξη της εθνικής λίστας των χονδριχθύων της Ελλάδας.

Το συγκεκριμένο έργο, με τίτλο «Επικαιροποίηση της Εθνικής Λίστας Χονδριχθύων της Ελλάδας», χρηματοδοτείται από το
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις 2020» του Πράσινου Ταμείου.
Για τον σκοπό αυτό θα συνταχθεί μια επικαιροποιημένη εθνική λίστα
χονδριχθύων μέσω της συνεργασίας μεγάλου αριθμού επιστημόνων από την Ελλάδα.

Θα γίνει η επισκόπηση της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας, θα
διοργανωθούν διαδικτυακά στρογγυλά τραπέζια συζήτησης και workshops με Έλληνες ερευνητές που ασχολούνται με τη μελέτη των χονδριχθύων και το IUCN Shark Specialist Group, θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που θα περιέχει τη νέα επίσημη εθνική λίστα και πληροφορίες για κάθε είδος σε Ελληνικά και Αγγλικά, θα εκτυπωθούν και διανεμηθούν έντυπες εκδόσεις του βιβλίου σε αρμόδιες αρχές και εμπλεκόμενους φορείς για τη διάχυση της γνώσης και την επίτευξη προστασίας αυτών των ειδών

Για περισσότερες πληροφορίες:

Iωάννης Γιώβος
Υπεύθυνος Προγραμμάτων Αλιείας, iSea
Τηλ. (+30) 6945880415

Email: ioannis.giovos@isea.com.gr

Fabrizio Serena
Co-Regional Vice Chair IUCN Shark
Specialist Group for Mediterranean
Τηλ. (+39) 3204391149

Email: fabrizio50serena@gmail.com
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός