Επιχορήγηση – Βράβευση από το Δήμο Καλυμνίων με 1.000 ευρώ της αθλήτριας Μαρίας Μαγκούλια και του αθλητή Ανδρέα Έλληνα

826

Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλυμνίων ψηφίστηκε η εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6443.0004 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ» πίστωσης ύψους 2.000,00€, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 ως εξής:

Δαπάνη για την συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ, ( 1.000,00 ευρώ στον καθένα από τους δύο αθλητές, ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑ και ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ)

Από τον Πρόεδρο της ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000  Γεώργιο Ρούσσο έγινε η παρακάτω ανάρτηση:

Μια σημαντική πολιτική απόφαση του Δημάρχου Καλυμνίων κ. Διακομιχάλη Δ ψηφίστηκε χθες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας: Χορηγείται από τον Δήμο Καλυμνίων ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 1000 ΕΥΡΩ στον καθένα,στούς Πρωταθλητές μας ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ και ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑ “οι οποίοι ανήκουν στην Εθνική Ομάδα,ως επιβράβευση των κόπων τους και των προτύπων που προβάλλουν στην νεολαία του νησιού μας λόγω των Πανελληνίων επιτυχιών τους στον Κλασικό Αθλητισμό τα τελευταία χρόνια”. Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για την πρόταση του και την πολιτική του απόφαση καθώς και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ τους!!!!

 Όπως ήδη έχουμε προτείνει εγγράφως θα ήταν καλό αυτή η πρωτοβουλία του κ. Διακομιχάλη που έχει πλέον την εκφρασμένη ομοφωνία όλων των δημοτικών παρατάξεων , να θεσμοθετηθεί και να γράφεται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου στο χρηματικό ύψος που κρίνει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Ας γίνει η αρχή από την ψήφιση του Π/Υ-2021 που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ