Η προτομή του Νικολάου Καλαβρού (1851-1908) , τοποθετήθηκε στην αυλή του Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου

552

Η προτομή του Νικολάου Νομ. Καλαβρού (1851-1908) , τοποθετήσαμε   στην αυλή του Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου πλησίον της εισόδου του Θεάτρου.

To 1882, ο Νικολάος  Νομ. Καλαβρός,  απόφοιτος Φιλολογίας με αξιόλογη μόρφωση  , ανέλαβε διευθυντής της Ελληνικής Σχολής Πόθαιας  και στη συνέχεια της ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ . Ήταν επικεφαλής της Ενιαίας Ελληνικής Σχολής κατά την μεταστέγαση της στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και κατά την  ίδρυση και λειτουργία του νέου κτίριου του ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟΥ .

Το 1894 στάλθηκε  πληρεξούσιος των σπογγαλιευτικών νησιών της Δωδεκανήσου στην Κωνσταντινούπολη  για να βρεθεί λύση στο σπογγαλιευτικό ζήτημα , την κατάργηση των σκαφάνδρων .

Το 1899 διατέλεσε δημογέροντας  .  

Σχολάρχης παρέμεινε για μια εικοσιενταετία έως το θάνατο του το  1907.

Η προτομή είναι έργο του  Σακελλάρη Γαλουζή