Ν. Σαντορινιός: Ζητούνται άμεσες απαντήσεις σχετικά με τον αποκλεισμό της πλειοψηφίας των αλιέων από Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

675

Το αποτέλεσμα του αποκλεισμού της πλειονότητας των ψαράδων από πρόσφατο Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισαν ο Σταύρος Αραχωβίτης, Τομεάρχης Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 48 ακόμη βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με πρόσφατη Ερώτησή τους.
Αναλυτικότερα με την Πρόσκληση «ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», (ΑΔΑ 64ΜΩ4653ΠΓ-2ΑΥ) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», που δημοσιεύθηκε στις 23/9/2020, προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση αλιέων για την προσωρινή παύση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1ης Μαρτίου και 15ης Οκτωβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19. Όμως σύμφωνα με το Άρθρο 5 (Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής) της παραπάνω Πρόσκλησης, Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι νομικά πρόσωπα και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων, μεταξύ άλλων, «…..φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS)…», γεγονός που αποκλείει αυτόματα την πλειονότητα των ψαράδων, αφού οι παράκτιοι αλιείς, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, διαθέτουν μικρά σκάφη, στα οποία, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο (Καν. 1224/2009), δεν είναι υποχρεωτικός ο εξοπλισμός τους με τη συγκεκριμένη συσκευή.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του αποκλεισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης της Δ/νσης Αλιείας ΥΠΑΑΤ του 2019 (31-12-2019) για τον Ελληνικό Αλιευτικό Στόλο από τα 14.018 ενεργά σκάφη, τα 4.913 είναι κάτω των 6μ. και τα 8.300 κάτω των 12μ. Δηλαδή από τα 14.018 σκάφη της παράκτιας αλιείας, τα 13.213 δεν υποχρεούνται να έχουν δορυφορικό σύστημα και άρα δεν υπάγονται στην ευρωπαϊκή αυτή επιδότηση.
Τέλος ο Νεκτάριος Σαντορινιός, όπως είχε και κατά το παρελθόν επισημάνει σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι ο αποκλεισμός της πλειονότητας των αλιέων από την ενίσχυση, σε μια κρίσιμη στιγμή για την οικονομία των παράκτιων περιοχών και των νησιών μας, πλήττει τη βιωσιμότητα του κλάδου αλλά και επιτείνει το πλήγμα στον τουρισμό που δέχτηκαν οι περιοχές στις όποιες δραστηριοποιούνται.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν εξηγήσεις από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά:

  1. Ποια είναι τα δεδομένα από τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη πρόσκληση «ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», που έληγαν 15 Οκτωβρίου;
  2. Με βάση τα δεδομένα αυτά, ποιο ποσοστό του στόλου είτε δεν αιτήθηκε καν, είτε αποκλείστηκε γιατί δεν ικανοποιεί το κριτήριο της Δορυφορικής Συσκευής Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ;
  3. Ήταν τελικά ο κυρίαρχος λόγος αποκλεισμού από την ευρωπαϊκή ενίσχυση και ποιου ποσοστού των αλιέων η έλλειψη Δορυφορική Συσκευής Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και αν ναι ήταν πρόθεση, παράλειψη ή άγνοια;
  4. Αν είναι πρόδηλο ότι ο μαζικός αποκλεισμός των αλιέων από οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται σαν ευρωπαίοι πολίτες οφείλεται σε εσφαλμένο εντέλει κριτήριο της πρόσκλησης, είναι στις προθέσεις σας η έμπρακτη διόρθωση αυτού του αποκλεισμού και πως;