Πολιτική Ευθύνη-Γράφει ο τέως Πρόεδρος του ΔΣ Ποθητός Μαγκούλιας

750

Του Ποθητού Μαγκούλια*

*Τέως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων-Δημοτικός Σύμβουλος με την Παράταξη “ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ”

Σάββατο,21 Νοεμβρίου 2020

Η έννοια της ευθύνης γεννήθηκε στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Επικεντρωνόταν στην υποχρέωση εκείνων που αναλάμβαναν δημόσια αξιώματα  να κάνουν το ευθύ(ευθύνη), το ίσιο. Σε όλες τις συνθήκες. Στα εύκολα , αλλά προπαντός στα δύσκολα. Με τον τρόπο αυτό η ευθύνη αποκτά παιδαγωγική διάσταση. Εστιαζόταν επίσης στις «ευθύνες», δηλαδή στην υποχρέωση των αρχόντων για λογοδοσία.

Η πολιτική ευθύνη δεν είναι κάτι αόριστο. Εξουσία και πολιτική ευθύνη πάνε μαζί, εκτός και αν αποδεχτούμε ότι μπορεί κάποιος να απολαμβάνει το πολιτικό όφελος από τα όποια θετικά συμβαίνουν στον τομέα του, αλλά όχι και το κόστος από τα στραβοπατήματα. Κάθε πολιτική πράξη ή παράλειψη συνεπάγεται ευθύνη και εφόσον δεν εξατομικεύεται, μεταβιβάζεται ως το ψηλότερο επίπεδο. Δεν μπορεί όλα να λειτούργησαν σωστά και το αποτέλεσμα να είναι αρνητικά τραγικό.

H πολιτική ευθύνη συνδέεται με το γεγονός πως όποιος ασκεί  συγκεκριμένη πολιτική αρμοδιότητα έχει- εξ ορισμού και ανεξαρτήτως των τυχόν πράξεων ή παραλείψεών του – εξ αντικειμένου ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στον τομέα της πολιτικής του αρμοδιότητας, όπως απολαμβάνει και το πολιτικό όφελος από τα θετικά πράγματα που συμβαίνουν στον ίδιο τομέα.

H συνηθέστερη  μορφή πολιτικής ευθύνης , η άτυπη και διάχυτη πολιτική ευθύνη ,  καταγράφεται στην κοινή γνώμη και επηρεάζει την στάση του εκλογικού σώματος τόσο για πρόσωπα όσο και για κόμματα , παρατάξεις  κ.λπ. Το γεγονός ότι αυτή η μορφή πολιτικής ευθύνης δεν οδηγεί σε άμεσες και ορατές πολιτικές συνέπειες , δημιουργεί την αίσθηση ότι η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης μπορεί να έχει απλώς και μόνο ρητορικό  χαρακτήρα. Αυτό όμως σε τελική ανάλυση δεν ισχύει, γιατί η πολιτική ευθύνη, έστω σωρευτικά και συμψηφιστικά, οδηγεί πάντα σε εκλογικού χαρακτήρα επιπτώσεις. 

Δεκαπέντε  μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, το λιγότερο που μπορεί να αξιώνει κάποιος πολίτης από τη σημερινή Δημοτική Αρχή του κυρίου Δημήτρη Διακομιχάλη   είναι  να  διοικεί ,να παράγει έργο και όχι να  αντιπολιτεύεται  την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Γιάννη Γαλουζή. H συνείδηση ευθύνης για οτιδήποτε συμβαίνει στον τόπο είναι θεμελιώδης προϋπόθεση  της  θετικής  , αποτελεσματικής  διακυβέρνησης. Διαφορετικά μια  δημαρχία  δεν κυβερνά, αλλά  βρίσκεται απλώς στην εξουσία