Προσκλήσεις από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργεία καθαριότητας και υδραυλικών εργασιών

392

Δύο προσκλήσεις από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργεία καθαριότητας και υδραυλικών εργασιών