Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας από Δημαρχείο μέχρι Μαμουζέλλου λόγω ασφαλτοστρώσεων.

727

Με απόφαση του ο Λιμενάρχη Καλύμνου προχώρησε στη λήψη προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου με σκοπό τη διευκόλυνση της δημόσιας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών
ασφαλτόστρωσης, από 06/11/2020 έως και το πέρας αυτών.

Συγκεκριμένα:
Από 06/11/2020 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την εκτέλεση ανωτέρω έργου, απαγορεύεται από το Δημαρχιακό μέγαρο έως και το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΑΜΟΥΖΕΛΛΟΣ», η στάση-στάθμευση παντός είδους οχημάτων και από τις δύο πλευρές του δρόμου καθώς και εντός των εσοχών αυτού.
Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973
(Α ́261) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του κοκ.