Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 στην περιοχή Φλασκά Καλύμνου.

1001

Από τη ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνεται προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 στην περιοχή  Φλασκά Καλύμνου από τις 8.30 –10.30 το πρωί .

 Πιο συγκεκριμένα η διακοπή θα γίνει στην πλευρά πίσω από το Νοσοκομείο και περιμετρικά του Νοσοκομείου μέχρι και το 1ο Λύκειο.

Η διακοπή γίνεται για την εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που ηλεκτροδοτεί την περιοχή.