Πρόσληψη ενός ατόμου από την ΠΕ Καλύμνου για το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας με σύμβαση 5 μηνών

563

Από την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου, ανακοινώνεται ότι πρόκειται να προσληφθεί (1) ένα άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, για το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, στο πλαίσιο υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας».

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 5 μήνες, με δυνατότητα παράτασης.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 02/12/2020 έως 09/12/2020, στη Δ/νση
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ερυθρού
Σταυρού 12 Τ.Κ 85100 Ρόδος, υπόψη κας Διακαντώνη Καλλιόπης, τηλ.
Επικ.2241364410.