Συνθήματα γράφτηκαν τη νύκτα 17/18 Νοεμβρίου 2020 από αγνώστους σε τοίχους του Επαρχείου και Δημαρχείου Καλύμνου.

1669

Συνθήματα γράφτηκαν τη νύκτα 17/18 Νοεμβρίου 2020 από αγνώστους σε τοίχους του Επαρχείου και Δημαρχείου.

Σήμερα 18 Νοεμβρίου 2020 το πρωί μόλις έγιναν αντιληπτά ενημερώθηκε ο ιδιώτης συνεργάτης του Δήμου σε θέματα καθαριότητας Θεολόγος Κουλλιάς που προέβη στο σβήσιμο τους.