101.107 ευρώ στο Δήμο Καλυμνίων- Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας για κορωνοϊό.

530

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμεται συνολικό ποσό ύψους 50.000.000,00 € στους Δήμους της χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

Στο Δήμο  Καλυμνίων κατανέμεται το ποσό των 101.107 ευρώ

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο της Δωδεκανήσου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.