Έργα προσβασιμότητας για ΑμεΑ σε 16 σχολεία της Κω μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

234

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Έργα παντού. Προσβάσιμοι στα ΑμεΑοι χώροι των σχολείων!

Μια ακόμη πρόταση του Δήμου Κω, για έργα βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας σε δεκαέξι (16) σχολικές μονάδες του νησιού μας, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και χρηματοδοτείται με 29.250 €.

Πρόκειται για έργα κατασκευής ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια του Δήμου.

Η σχετική πρόταση υποβλήθηκε για χρηματοδότηση σχεδόν πριν ένα χρόνο, στις 23 Δεκεμβρίου 2019.

Οι κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος& Ενέργειαςκαιτη νομοθεσία για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.

Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί τα παρακάτω σχολεία: 2ο Νηπιαγωγείο Κω, 3ο Νηπιαγωγείο Κω, 6ο Νηπιαγωγείο Κω, Ειδικό Νηπιαγωγείο ΑΜΕΑ Κω, 1ο Νηπιαγωγείο Πυλίου, 2ο Νηπιαγωγείο Πυλίου, 1ο Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας, Νηπιαγωγείο Καρδάμαινας, 1ο Νηπιαγωγείο Κεφάλου, 2ο Νηπιαγωγείο Κεφάλου, 3ο Δημοτικό Κω, 4ο Δημοτικό Κω, Δημοτικό Αντιμάχειας, Δημοτικό Καρδάμαινας, Γυμνάσιο-Λύκειο Αντιμάχειας, Γυμνάσιο Κεφάλου.

Με την υλοποίηση των έργων διασφαλίζεται, η απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων, η δυνατότητα προσβασιμότητας και ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ στην εκπαίδευση, αλλά και η βελτίωση της καθημερινότητας τους.

Ο Δήμος Κω έχει σε προτεραιότητα τις σχολικές μονάδες του νησιού μας, σε όλα τα επίπεδα.

Διεκδικεί χρηματοδοτήσεις και υλοποιεί έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση της ποιότητας των σχολείων μας.