Επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου των γυμναστηρίων της Δωδεκανήσου

825

Oρίστηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου η Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου ιδιωτικών Γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, καθώς και οι αντίστοιχες υποεπιτροπές για τις Περιφερειακές Ενότητες Κω και Καλύμνου, διάρκειας ενός έτους.

Η απόφαση του κ. Χατζημάρκου αναφέρει τα εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Συγκροτούμε για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου των ιδιωτικών Γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων αποτελούμενη από:
1. Τον κ. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη του Χαραλάμπους, Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον κ. Ζήκα Βασίλειο, Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Ρόδου.

2. Τον κ. Παπαγεωργίου Αντώνιο του Αποστόλου, Υπεύθυνο Φ.Α.ΣΧ.Α. Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.Δωδεκανήσου, ως τακτικό μέλος.
3. Την κ. Βαλατσού-Μήτσου Μαρία του Δημητρίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια της την κ. Μεγαλούδη Φωτεινή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου.

4. Τον κ. Μαριά Εμμανουήλ του Χρήστου, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Λυμπερόπουλο Νικόλαο, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.
5. Τον κ. Φλώρο Σπυρίδων του Δημητρίου, εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων ως μέλος.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των γυμναστηρίων και των αθλητικών σχολών για την προστασία της υγείας των γυμναζομένων καθώς και για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από αυτά.
Η ειδική επιτροπή ελέγχει τα γυμναστήρια και τις αθλητικές σχολές που ανήκουν στον τομέα της ευθύνης της. Επίσης, μπορεί να πραγματοποιεί έκτακτους ελέγχους στα παραπάνω γυμναστήρια και τις αθλητικές σχολές αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Β. Συγκροτούμε τριμελείς υποεπιτροπές για τις Περιφερειακές Ενότητες Κω και Καλύμνου για ένα έτος αποτελούμενες από:

β1. Για την Περιφερειακή Ενότητα Κω:
1. Τον κ. Τρικοίλη Ιωάννη του Διονυσίου, καθηγητή Φυσικής Αγωγής του 1ου Γυμνασίου Κω ως τακτικό μέλος.
2. Τον κ. Γερασκλή Αντώνιο του Μιχαήλ, Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Κω ως ατκτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Καρίκη Κυριάκο του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Κω.
3. Την κα Φιλέρη Μαρούσα του Δημητρίου εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την κα Καλαϊτζή Σταματία του Εμμανουήλ.

β2. Για την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου:
1. Τον κ. Κορφιά Νικόλαο του Κωνσταντίνου, Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Καλύμνου ως τακτικό μέλος.
2. Τον κ. Κουλλιά Σπύρο του Εμμανουήλ, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κο Καμπούρη Νικόλαο του Ιωάννη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου.

3. Την κα Καραβοκυρού Ευφροσύνη του Γεωργίου, εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων ως μέλος.
Έργο των τριμελών υποεπιτροπών είναι να υποβοηθούν την ειδική επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου, διενεργώντας κατ’ εντολή της ελέγχους και υποβάλλοντας προς αυτήν σχετικές εισηγήσεις.

Οι παραπάνω υποεπιτροπές θα λειτουργούν υποβοηθητικά της Ειδικής Επιτροπής Πιστοποίησης και Ελέγχου, διενεργώντας κατ’ εντολή της ελέγχους καταλληλότητας των ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών αθλητικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων της περιοχής ευθύνης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και υποβάλλοντας προς αυτήν τις σχετικές εισηγήσεις.
Κατά περίπτωση απαιτείται η εκτός έδρας μετακίνησή τους για έλεγχο στα νησιά τα υπαγόμενα στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής τους Ενότητας