Ευχαριστήριο Αναγνωστηρίου «ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ» στο Μικέ Κουκούλη για τη δωρεάν ενός ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

424

Με επιστολή το Αναγνωστήριο «ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ» Καλύμνου ευχαριστεί το Μικέ Κουκούλη για τη δωρεάν ενός ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Παραθέτουμε την επιστολή: