Η έκδοση«Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους» προστέθηκε στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

740

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ προστέθηκε κατηγορία «Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους». Στην εν λόγω κατηγορία, δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για:

α) έκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (αρχική συμμετοχή σε εξετάσεις),

β) απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, άνευ εξετάσεων,

γ) ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, καθώς και

δ) έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση