Η ανακοίνωση του Δήμου Καλυμνίων για το επίδομα σε 15 οικογένειες που απέκτησαν 3ο παιδί το 2019 και για τους αθλητές

487

Η ανακοίνωση του Δήμου Καλυμνίων για το επίδομα σε 15 οικογένειες που απέκτησαν 3ο παιδί το 2019 και για τους αθλητές
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός