Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Καλύμνου για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από τα εγκαίνια της ΑΕΝ Καλύμνου.

483

Από την Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Καλύμνου για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από τα εγκαίνια της ΑΕΝ Καλύμνου στις 5 Δεκεμβρίου 2018
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός