Πιστώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί για το Μεταφορικό Ισοδύναμο των επιβατών για το διάστημα 1 Αυγούστου 2020 έως και 6 Νοεμβρίου 2020.

820

Πιστώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των νησιωτών για το Μεταφορικό Ισοδύναμο των επιβατών.


Συγκεκριμένα, πληρώθηκαν 85.823 ωφελούμενα νοικοκυριά των νησιών μας με το συνολικό ποσό των 6.497.609,52 ευρώ, για τις μετακινήσεις που έγιναν είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο, το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2020 έως και 6 Νοεμβρίου 2020.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός