Προσλήψεις από τον ΟΚΑΝΑ για το Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης των Εξαρτήσεων στο Νότιο Αιγαίο

416

Σε πρσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 7 ατόμων για 2έτη, προχωράει ο ΟΚΑΝΑ, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ».

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΩΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΣΥΡΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΑΡΟΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΡΟΔΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 01/12/2020 έως τις 08/12/2020 μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr/ 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός