Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

766

Από τη ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνεται προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 στην περοχή της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  από τις 07.30 –02.30 το μεσημέρι

Η διακοπή γίνεται για την εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που ηλεκτροδοτεί την περιοχή.