Αίτημα απογόνων Καλυμνίων σφουγγαράδων στη Βουλή για τη μεταφορά οστών συγγενών τους που έχασαν τη ζωή τους στις ακτές της Λιβύης

1359

Οι βουλευτές του Κοινοβουλευτικού κόμματος «Ελληνική Λύση» Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Εξωτερικών για την πρόθεση του να ενεργήσει για την  ικανοποίηση αιτήματος απογόνων Καλυμνίων Σφουγγαράδων.

Οι απόγονοι των Καλυμνίων σφουγγαράδων ζητούν τη βοήθεια του Ελληνικού κράτους ώστε να μεταφερθούν τα οστά συγγενών τους που έχασαν τη ζωή τους, εξασκώντας το ιδιαίτερα απαιτητικό επάγγελμα των σφουγγαράδων στις θάλασσες της ανατολικής Μεσογείου και κυρίως στις ακτές της Λιβύης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αίτημα οι τάφοι των χαμένων συγγενών τους βρίσκονται κυρίως σε νεκροταφεία της Λιβύης.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός