Συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στην Κάλυμνο.

540

Με απόφαση του Δημάρχου Καλυμνίων συγκροτήθηκε πενταμελής επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Καλυμνίων, η
οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

1.Μαγκάκη Ρένα Αντιδήμαρχο Καλυμνίων, ως συντονίστρια και υπεύθυνη λειτουργίας της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Τσέρο Ηλία.

2. Κουτσιλιέρη Στεφανία Κτηνίατρο, ως μέλος, υπεύθυνη του Προγράμματος Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς με αναπληρωτή τον Κτηνίατρο Χαρτοφύλλη Στέλιο.

 3. Τσατάρου Σεβαστή πρόεδρο του Σωματείου “ Σύλλογος Ζωόφιλων Καλύμνου ”, ως μέλος, με αναπληρώτρια το μέλος του Σωματείου Τσάπου Μαρία.

4. Πελεκάνου Νομική Εκπαιδεύτρια σκύλων, ως μέλος.

5. Κουτούζη Μαρία προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου, ως μέλος, εκπρόσωπος του Δήμου, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της ίδιας Δ/νσης, η οποία θα εκτελεί παράλληλα και χρέη Γραμματέα της επιτροπής.

Β. Η Επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ` του άρθρου 1 του Ν.4039/12, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

 Γ. Στην περίπτωση κατά την οποίαν υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει η συγκροτούμενη ως κατωτέρω ειδική επιστημονική επιτροπή:

1.Σόρδος Αλέξανδρος Κτηνίατρος της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, ως πρόεδρος.

2. Λάμπα Βασιλική Κτηνίατρος η οποία δραστηριοποιείται στην επικράτεια του Δήμου Καλυμνίων ως μέλος και

3. Μαλλιά Γραμματική Κτηνίατρος η οποία συνεργάζεται με το Φιλοζωικό Σωματείο της Καλύμνου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός