Το ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

3253

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ τα ” Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”

Το παραθέτουμε αυτούσιο παρακάτω:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός