Αστυπάλαια: Ένα ακόμη μεγάλο φορτίο με μεταχειρισμένα ελαστικά στέλνεται εκτός νησιού.

428

Από το Δήμο Αστυπάλαιας

Ένα ακόμη μεγάλο φορτίο με μεταχειρισμένα ελαστικά στέλνεται αύριο σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών οχημάτων στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Πρόκειται για 731 τεμάχια , τα οποία δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον της Αστυπάλαιας. Είναι το τρίτο φορτίο που θα σταλεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού είχε συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα επί σειρά ετών.

Δέσμευσή μας είναι η ανακύκλωση να να αποδώσει όσο το δυνατό περισσότερο, και το περιβαντολλογικό αποτύπωμα των απορριμμάτων να είναι μηδενικό. Χρειαζόμαστε την βοήθεια και την συνεργασία όλων σας.