Εκδόθηκαν 18 άδειες για νέα ξενοδοχεία στα Δωδεκάνησα το 2020.

1360

Το Tornos News δημοσίευσε την ετήσια έρευνά του για τις άδειες νέων ξενοδοχείων που εκδόθηκαν και πραγματοποιήθηκε σχετικό ρεπορτάζ από την Ιστοσελίδα εντός του 2020.

Η έρευνα κατέγραψε την έκδοση τουλάχιστον 278 αδειών σε περισσότερες από 60 περιοχές της χώρας. Το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις στον τουρισμό, δείχνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο τομέας αλλά και τις προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου για την ανάκτηση της ανοδικής πορείας των τελευταίων ετών, ιδίως μετά το πέρας της πανδημίας του κορωνοϊού. Δεκάδες επαγγέλματα και άλλοι κλάδοι της οικονομίας επωφελούνται από την ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο του τουρισμού.’

Για νέα ξενοδοχεία στα Δωδεκάνησα το 2020 εκδόθηκαν 18 άδειες.  Aναλυτικά, οι εταιρείες οι οποίες προέβησαν στις αιτήσεις έκδοσης των αδειών για νέα ξενοδοχεία στα Δωδεκάνησα, είναι οι εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΩΣ:7 άδειες:  ΜΕΝΤΙΡΟΥΡΣ Α.Ε., ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΚΩΣ ΡΙΒΙΕΡΑ Α.Ε.Κ.Ε., BLUE OCEANIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, Αντώνιος και Μηνάς Χατζημιχαήλ.

ΡΟΔΟΣ: 5 άδειες, Τ.Ξ.Ν.Ε. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΠΕΔΙΕΥΣ Α.Ε., ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΚΕ, ΑΕΤΗPION IKE.

ΣΥΜΗ: Μία(1)άδεια Αγαπητός Αντωνιάδης Ο.Ε.

ΠΑΤΜΟΣ: 2 άδειες Α.ΣΤΑΙΝΧΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: 3 άδειες Γεώργιος Πιπέρης, ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Πληροφορίες από  tornosnews.gr