Η οικονομική Επιτροπή Δήμου Καλυμνίων συνεδριάζει εκτάκτως για την ανάθεση μεταφοράς των απορριμμάτων από την Ψέριμο.

560

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλυμνίων για συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης αύριο Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 στις 11.00 το πρωί, με μοναδικό θέμα συζήτησης : «Απευθείας ανάθεση εργασιών μεταφοράς απορριμμάτων από τη νήσο Ψέριμο για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19»με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Δείτε τη σχετική πρόσκληση και τους λόγους του «κατεπείγοντος της συνεδρίασης»

Ο προϋπολογισμός της συνολικής ανάθεσης των εργασιών μεταφοράς των απορριμμάτων από την νήσο Ψέριμο στο Χ.Α.Δ.Α. Καλύμνου ανέρχεται στο ποσό των 8.680,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Είναι εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2021 με Κ.Α 00.6495.0020 «Δαπάνες Αντιμετώπισης Πανδημίας» και αφορά την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Να θυμίσουμε ότι ο Δήμαρχος Δ.Διακομιχάλης ήδη έχει ανακοινώσει ότι η μεταφορά θα γίνει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός