Κατακύρωση από το ΥΝΑΝΠ διαγωνισμού δρομολογιακών γραμμών που περιλαμβάνουν την Κάλυμνο

789

Πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης διάρκειας μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 για συμβάσεις ενός έτους και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023 για συμβάσεις 3 ετών.

Έγκρίθηκε η αποδοχή των οικονομικών προσφορών των εταιρειών και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τις δρομολογιακές  γραμμές που συμμετείχε μία μόνο εταιρεία και δεν κατατέθηκε  προδικαστική προσφυγή.

Οι δρομολογιακές αυτές γραμμές που περιλαμβάνουν και την Κάλυμνο, με τις τιμές που προσφέρθηκαν και την Εταιρεία στην οποία κατακυρώνεται είναι οι παρακάτω
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός