Νέα πρόσκληση ΥΝΑΝΠ προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΑΤΜΟΣ- ΑΡΚΙΟΙ- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ- ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ» λόγω δεξαμενισμού του «Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ»

565

 Δεν υπήρξε ενδιαφέρον από καμία ναυτιλιακή εταιρεία στην πρώτη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΚΑΛΥΜΝΟΣ- ΛΕΡΟΣ- ΛΕΙΨΟΙ- ΠΑΤΜΟΣ- ΑΡΚΙΟΙ- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ» και επιστροφή κατά το χρονικό διάστημα που το “Ε/Γ-Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” θα βρίσκεται για δεξαμενισμό.

 Μετά από  Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοικών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) εκδόθηκε νέα πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας το τμήματος από Πάτμο μέχρι Πυθαγόρειο Σάμου και συγκεκριμένα προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΑΤΜΟΣ- ΑΡΚΙΟΙ- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ- ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ» και επιστροφή, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, αντί μισθώματος τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 3.100), ανά πλήρες δρομολόγιο μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι 28/02/2021.

Λόγω του επείγοντος του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Δευτέρα 25/01/2021 και ώρα 10:00.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, είναι τα εξής:

ι)Να έχει μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 40 (χειμώνα)

ιι) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση τουλάχιστον 40 τ.μ. εκ των οποίων τα 20 τ.μ. για φόρτωση Ι.Χ. οχημάτων

ιιι) Να έχει ολικό μήκος 25μ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός