Παρέλαβε το Νοσοκομείο Καλύμνου φιάλες οξυγόνου.

675

Στα πλαίσια υλοποίησης σύμβασης ,το Νοσοκομείο Καλύμνου παρέλαβε σήμερα Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, φιάλες οξυγόνου.

Να σημειώσουμε ότι οι φιάλες αυτές οξυγόνου έρχονται επικουρικά να καλύψουν τυχόν επιπρόσθετες ανάγκες εφόσον προκύψουν , αφού το Νοσοκομείο διαθέτει αυτόνομο σύστημα παραγωγής οξυγόνου μία χορηγία του μεγάλου ευεργέτη της Καλύμνου Γιάννη Χαλίκου