Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 από Καστέλι μέχρι Εμπορειό

684

Προσωρινή διακοπή ρεύματος την Πέμπτη 14  Ιανουαρίου 2021 στην περιοχή Καστέλι, Αργινώντα, Σκάλια, Εμπορειό από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός