Δασικοί χάρτες και Ιαματικές πηγές θα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

325

Δύο θέματα που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, περιλαμβάνονται  στην ημερήσια διάταξη του του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ. με Τηλεδιάσκεψη.

Το πρώτο θέμα αφορά στους Δασικούς χάρτες για τα νησιά της Δωδεκανήσου που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα.

Ο τίτλος του θέματος είναι:

Επαναφορά του ζητήματος των Δασικών Χαρτών, επικαιροποίηση των αποφάσεων 1/2019 & 155/2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κατάθεση πρότασης άμεσης νομοθετικής ρύθμισης για την ακύρωση των καταστρεπτικών προβλέψεων του π.δ.32/2016, αναστολή ισχύος των Δασικών Χαρτών έως την θεραπεία των υπηρεσιακών λαθών που περιέχουν και εξάμηνη παράταση στην προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων.

Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης

Το δεύτερο θέμα αφορά στο σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για τις Ιαματικές πηγές

Ο τίτλος του θέματος είναι:

Απόσυρση των άρθρων 7-14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού τα οποία αφορούν στη σύσταση και λειτουργία ανώνυμης εταιρείας που θα φέρει το όνομα «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας».

Εισηγητής: Περιφερειακός Σύμβουλος Μανώλης Γλυνός, Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός