Επόπτες δημόσιας υγείας προσλαμβάνει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω πανδημίας -3 με έδρα την Κάλυμνο.

569

Την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, ανακοινώνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ώστε να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη, η οποία αναρτήθηκε, σήμερα 4 Φεβρουαρίου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το προσωπικό που προσλαμβάνεται ανέρχεται σε 10 άτομα, ειδικότητας ΤΕ εποπτών δημόσιας υγείας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών. Οι επόπτες δημόσιας υγείας κατανέμονται στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου ως εξής: 4 θα έχουν ως έδρα τη Ρόδο, 3 την Κάλυμνο, 1 την Κάρπαθο και 2 την Κω. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι επόπτες υγείας που θα προσληφθούν στην Π.Ε. Κω θα έχουν αρμοδιότητες και για την Π.Ε. Καλύμνου, όπως αντίστοιχα οι επόπτες δημόσιας υγείας, που θα προσληφθούν στην Π.Ε. Καλύμνου θα έχουν αρμοδιότητες για την Π.Ε. Κω, για να καλυφθούν με αυτόν τον τρόπο οι ανάγκες τους σε κάθε περίπτωση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε [5] ημέρες, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pnai.gov.gr), δηλαδή από 05/02/2021 έως και 09/02/2021 και ώρα 15:00.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη ανακοίνωση πρόσληψης από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εποπτών δημόσιας υγείας σε αυτό το πλαίσιο, με τη συνδρομή των οποίων η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου κατάφερε να φέρεις εις πέρας περισσότερους από 2.000 ελέγχους, το διάστημα από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων.

Η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Χαρούλα Γιασιράνη, δήλωσε για την ανακοίνωση της πρόσληψης προσωπικού:
“Σε μια πολυνησιακή Περιφέρεια όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, η Υγεία ήταν ανέκαθεν η μεγαλύτερη πηγή αγωνίας για τους κατοίκους των νησιών μας και για μας, πρώτη προτεραιότητα. Με την εμφάνιση της πανδημίας, η Περιφέρειά μας εξάντλησε κάθε περιθώριο δράσης, εφηύρε νέους τρόπους παρέμβασης και εξασφάλισε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους για την υγειονομική τους θωράκιση. Η εμφάνιση της πανδημίας βρήκε τις υπηρεσίες μας υποστελεχωμένες και είναι πολύ σημαντικό που μας δίνεται σήμερα η δυνατότητα, έστω και παροδικά, να οδηγήσουμε ίδιους πόρους στην πρόσληψη απαραίτητου προσωπικού εποπτών δημόσιας υγείας, εκεί όπου εντοπίζονται μεγάλες ανάγκες”.