Η εξυπηρέτηση κοινού στο Λιμεναρχείο Καλύμνου μόνο για επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού

338

Η εξυπηρέτηση κοινού στο Λιμεναρχείο Καλύμνου μόνο για επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού