Μ. Κόνσολας : Ας μην υποτιμούμε το πρόβλημα με τους δασικούς χάρτες, κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες στα Δωδεκάνησα. Ώρα για ρεαλιστικές λύσεις.

856

Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, απέστειλε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, για το θέμα των δασικών χαρτών.
Ο Μ. Κόνσολας, που είχε και σχετική επικοινωνία και ανέδειξε πρώτος το πρόβλημα που τείνει να δημιουργηθεί, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σε δήλωσή του, ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει: « Δεν πρέπει να υποτιμούμε το πρόβλημα που δημιουργείται με τους δασικούς χάρτες στα Δωδεκάνησα, κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες».

Ο Μ.Κόνσολας επισημαίνει ότι δεν μπορεί σε πανελλαδική κλίμακα να έχει χαρακτηριστεί το 72% του εδάφους της χώρας ως δασική έκταση. Τέτοιο ποσοστό δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Μάλιστα στη Σύμη, στην αρχική ανάρτηση, το 90% περίπου των εδαφών χαρακτηρίζονταν ως δασική έκταση και στη Πάτμο το 82% ,ενώ ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στα άλλα νησιά.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να εξομαλυνθούν τα προβλήματα, που έχουν δημιουργηθεί με την ανάρτηση των δασικών χαρτών.


1ον) Με δεδομένη την ιδιαιτερότητα της Δωδεκανήσου, στα ζητήματα της κτηματογράφησης, πρέπει να συσταθεί ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που θα εισηγηθεί ένα ειδικό πλαίσιο ρυθμίσεων για τα Δωδεκάνησα.
2ον) Η δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν θα αδικηθεί κανείς, πρέπει να ενισχυθεί έμπρακτα με νομοθετική ρύθμιση, που θα επιλύει το πρόβλημα των εκχερσώσεων για αγροτικές καλλιέργειες χωρίς διοικητικές πράξεις.
3ον) Οι εγκαταλελειμμένοι αγροί, με λίγα φρύγανα, δεν μπορούν να θεωρούνται δασικές εκτάσεις και να κινδυνεύουν με δήμευση ιδιωτικές περιουσίες.
4ον) Πρέπει να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα ιδιοκτητών και πολιτών της Δωδεκανήσου που δεν προχώρησαν στις προβλεπόμενες από το Νόμο προθεσμίες, σε υποβολή αντίρρησης κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών και όχι μόνο για τα αναμορφωμένα τμήματα των δασικών χαρτών.
5ον) Να ενισχυθούν με προσωπικό οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων για να εκδίδονται γρήγορα οι αποφάσεις.
6ον) Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν από την πανδημία, προτείνεται να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους πολίτες της Δωδεκανήσου που εκπνέει στις 14 Ιουνίου.