Ο Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου ζητά από το Δήμο τη διάθεση Η/Υ και εξοπλισμό γραφείου για τα Ιατρεία σε Βαθύ και Ψέριμο.

453

Ο Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου ζητά με επιστολή του  από το Δήμο Καλυμνίων  τη διάθεση Η/Υ και εξοπλισμό γραφείου για τα Ιατρεία σε Βαθύ και Ψέριμο.

Παραθέτουμε την επιστολή
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός